Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jun 2023

Højesteret

Motorkøretøjsforsikring skulle dække skade sket på en mark

Motorkøretøjsforsikringens vilkår måtte forstås sådan, at forsikringen dækkede skader, der skete uden for færdselslovens almindelige anvendelsesområde

Sag BS-27456/2021-HJR
Dom afsagt den 8. juni 2023

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Under slukning af en brand på en mark i 2018 blev en brandmand påkørt af en brandbil og afgik ved døden. Brandvæsenet havde tegnet en motorkøretøjsforsikring for brandbilen hos Topdanmark og en erhvervsansvarsforsikring hos Gjensidige.

Sagen angik, hvilket af forsikringsselskaberne der skulle betale forsørgertabserstatning til den afdøde brandmands enke.

Højesteret udtalte, at motorkøretøjsforsikringens vilkår måtte forstås sådan, at forsikringen dækkede skader, der skete uden for færdselslovens almindelige anvendelsesområde, at skaden skete ved brug af brandbilen som køretøj, og at føreren af brandbilen havde handlet ansvarspådragende ved påkørslen. Derfor var skaden omfattet af motorkøretøjsforsikringen, og udgiften til forsørgertabserstatningen skulle derfor betales af Topdanmark.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27456/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-27456/2021-HJR i Domsdatabasen