Gå til sidens indhold

Højesteret

11 aug 2023

Højesteret

Forvaringsdømt ikke prøveløsladt

Anmodning om prøveløsladelse fra forvaring ikke taget til følge

Sag 25/2023
Kendelse afsagt den 11. august 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev den 9. april 2003 af Grønlands Landsret idømt forvaring efter kriminallovens § 161 for flere overtrædelser af kriminallovens § 60 om vold.

T havde under sin forvaring haft tilbagefald til misbrug og der forelå også andre disciplinære forhold, som havde medført tilbagekaldelse af og afslag på tilladelse til udgang mv. Siden 2019 havde T dog været i en positiv og uproblematisk udvikling. Han havde siden august 2022 påbegyndt et uledsaget udgangsforløb, der var stramt struktureret og med udgange af få timers varighed.

Under sagen var der fremlagt udtalelser fra Herstedvester Fængsel, hvor det blev vurderet bl.a., at der udestod et længere udslusningsforløb før man med sikkerhed kunne udtale sig om, at der ikke ville være en risiko for fornyet kriminalitet ved prøveløsladelse.

Højesteret udtalte, at det under de nuværende afsoningsforhold ikke var muligt med tilstrækkelig sikkerhed at vurdere, om T fortsat var til fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed. Højesteret besluttede derfor, at T ikke skulle løslades på prøve. Højesteret fastslog endvidere, at dette ikke udgjorde en krænkelse af den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 25/2023 (pdf)