Gå til sidens indhold

Højesteret

11 aug 2023

Højesteret

Salær til beskikket advokat ikke forhøjet

Salær til beskikket advokat blev ikke forhøjet til et beløb svarende til tilkendte sagsomkostninger til modparten

Sag BS-14541/2023-HJR
Kendelse afsagt den 11. august 2023

Advokat A kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen:

S
mod
Ankestyrelsen

Advokat A var under en sag mod Ankestyrelsen beskikket advokat for S, som var meddelt fri proces. S hævede byretssagen og blev herefter anset for tabende part ved byrettens sagsomkostningsfastsættelse. Sagens værdi var 2,6 mio. kr. Advokat A fik tilkendt et salær på 80.000 kr. + moms og påstod, at beløbet skulle forhøjes til 130.000 kr. inkl. moms svarende til det beløb, der blev tilkendt i sagsomkostninger til modparten, der blev anset for vindende part. Landsretten stadfæstede salærafgørelsen.

Højesteret udtalte, at salær til en beskikket advokat i en civil sag i overensstemmelse med mangeårig praksis bør fastsættes med udgangspunkt i de vejledende salærtakster, der anvendes ved fastsættelsen af sagsomkostninger, men således, at der tillige kan tages hensyn til det opnåede resultat, sagens beskaffenhed og arbejdets omfang.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret ikke grundlag for at ændre landsrettens salærafgørelse.

Læs hele kendelsen i sag BS-14541/2023-HJR (pdf)