Gå til sidens indhold

Højesteret

18 aug 2023

Højesteret

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse fastsat til 15.000 kr.

Sag BS-15047/2022-HJR
Dom afsagt den 18. august 2023

A
mod
B

B blev i byretten dømt for bl.a. ærekrænkelse ved under en demonstration ved anvendelse af mikrofon og højttalere at have henvendt sig til A og udtalt: ”Og den muslimske somaliske kvinde, der står der, som jeg har bemærket mange gange på Istedgade, hvor hun stiller sig til rådighed for kunder. Ja dig! Undskyld jeg taler ikke neger. Nu skal jeg sige det på neger bububu. Nu forstår du det” eller lignende. Ved dommen blev B pålagt at betale tortgodtgørelse til A.

For Højesteret angik sagen udmålingen af tortgodtgørelsen. Højesteret udtalte, at tortgodtgørelse skal fastsættes ud fra et samlet skøn under hensyn til krænkelsens grovhed, handlingens beskaffenhed og omstændighederne i øvrigt. Derudover udtalte Højesteret, at der skal henses til, at en lovændring, der trådte i kraft i 2019, havde til hensigt at forhøje tortgodtgørelsesniveauet i sager om freds- og ærekrænkelser med – som udgangspunkt – tre gange.

Højesteret fastsatte tortgodtgørelsen til 15.000 kr. Højesteret lagde vægt på, at udtalelsen blev fremsat under en demonstration med ganske få deltagere, og at der for Højesteret var enighed om, at man ikke kunne se A på den video, der indgik i sagen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-15047/2022-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-15047/2022-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-15047/2022-HJR i Domsdatabasen