Gå til sidens indhold

Højesteret

25 aug 2023

Højesteret

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til andre lande

Foranstaltningsdømt for drab udvist uanset han ikke havde nogen tilknytning til andre lande

Sag 28/2023
Dom afsagt den 25. august 2023

Anklagemyndigheden
mod
T

T, der var en 25-årig statsløs palæstinenser, var fundet skyldig i drab, der var begået efter fælles forståelse og forudgående planlægning med en medgerningsmand. T var frifundet for straf som følge af utilregnelighed på grund af sindssygdom eller lignende. Ved landsrettens dom var han blevet udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.

Højesteret udtalte bl.a., at en udvisning ville indebære et indgreb i T’s ret til privatliv eller familieliv efter Menneskerettighedskonventionens artikel 8, og at det derfor beroede på en proportionalitetsvurdering, om der kunne ske udvisning.

T var som nævnt fundet skyldig i drab. Han var desuden tidligere straffet flere gange, herunder senest for bl.a. røveri, og han var tildelt en advarsel om udvisning.

Det skulle i proportionalitetsvurderingen indgå, at T var fundet straffri som følge af utilregnelighed på grund af sindssygdom eller lignende. Højesteret bemærkede samtidig, at T trods sin sindssygdom havde været i stand til at deltage i drabet efter fælles forståelse og forudgående planlægning med en medgerningsmand.

T var født og opvokset i Danmark, hvor han havde gået i skole. Han havde ingen uddannelse og havde, siden han blev 18 år, levet af kontanthjælp. Han havde meget begrænset kontakt til sin søn på 4 år, som boede hos moderen. I Danmark havde T desuden sin mor og søskende. Han havde ingen reel tilknytning til andre lande end Danmark.

Højesteret fastslog, at det hverken af Menneskerettighedsdomstolens praksis eller af forarbejderne til udlændingeloven kunne udledes, at udvisning var udelukket, når en udlænding ikke havde en vis minimumstilknytning til et andet land.

Højesteret udtalte herefter, at det efter en samlet vurdering ikke ville være uproportionalt at udvise T med henblik på at forebygge uro og forbrydelse. Da et indrejseforbud for bestandig imidlertid ville være uproportionalt, blev indrejseforbuddets varighed fastsat til 6 år.

Læs hele dommen i sag 28/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 28/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 28/2023 i Domsdatabasen