Gå til sidens indhold

Højesteret

25 sep 2023

Højesteret

Bøde på 16,9 mio. kr. for vildledende markedsføring

Forsikringsselskab straffet med bøde på 16,9 mio. kr. for vildledende markedsføring af bilforsikring i reklamefilm

Sag 101/2022
Dom afsagt den 25. september 2023

Anklagemyndigheden
mod
T A/S

I 2016-2017 markedsførte forsikringsselskabet T A/S i reklamefilm for selskabets bilforsikringer udsagn om bl.a., at ”Hvis du får en skade, sætter vi ikke prisen op”.

Af forsikringsbetingelserne for bilforsikringen fremgik, at aftalegrundlaget for forsikringen var policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Forsikringsbetingelserne indeholdt bl.a. bestemmelser om, at T kunne forhøje prisen på forsikringen efter en skade, og at en skade medførte udsættelse af en årlig præmienedsættelse og forhøjelse af forsikringens selvrisiko.

Landsretten havde lagt til grund, at T ikke i forsikringsperioden havde gjort brug af sin mulighed for at forhøje forsikringens pris på grund af en skade.

Sagen angik for Højesteret navnlig, om T med reklamefilmene om sin bilforsikring havde overtrådt vildledningsforbuddet i markedsføringsloven.

Højesteret fastslog, at det afgørende ved vurderingen af, om markedsføring af en forsikring er vildledende, er produktets egenskaber, sådan som de fremgår af de aftalte vilkår for forsikringen.

Højesteret udtalte, at reklameudsagnet var egnet til at give gennemsnitsforbrugeren indtryk af, at en skade ville være prisneutral for kunden, og T dermed bl.a. ikke ville have mulighed for at forhøje præmien i tilfælde af en skade. Imidlertid havde T ifølge forsikringsvilkårene mulighed for at sætte præmien op efter en skade, og Højesteret fastslog derfor, at udsagnet i reklamefilmen var vildledende. Hertil kom, at en skade ifølge forsikringsvilkårene i visse tilfælde ville medføre udsættelse af præmienedsættelse og forhøjelse af forsikringens selvrisiko. Højesteret fastslog, at reklamen i sammenhængen også for så vidt angår disse forhold var vildledende, og at der var tale om udeladelser af væsentlige oplysninger.

Højesteret bemærkede, at det herefter var uden betydning for vurderingen, om T efterfølgende undlod at benytte sin mulighed i forsikringsvilkårene for at forhøje prisen eller selvrisikoen efter en skade eller udsætte den årlige præmienedsættelse.

T var dermed skyldig i overtrædelse af markedsføringslovens vildledningsforbud.

Højesteret pålagde herefter forsikringsselskabet at betale en bøde på 16,9 mio. kr. svarende til det dobbelte af de omkostninger, som selskabet havde afholdt til markedsføringen af reklamefilmene.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 101/2022 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 101/2022 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag 101/2022 i Domsdatabasen