Gå til sidens indhold

Højesteret

30 jan 2024

Højesteret

Beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse

Funktion og beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse hvor gældende overenskomst var frasagt

Sag BS-27443/2023-HJR

Dom afsagt den 30. januar 2024

Fagbevægelsens Hovedorganisation som mandatar for Dansk Sygeplejeråd
som mandatar for A
mod
Dansk Erhverv som mandatar for X ApS

X ApS overtog ved en virksomhedsoverdragelse, der var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, pr. 1. februar 2020 knap 100 medarbejdere fra Region Hovedstaden, heriblandt A.

A var inden overdragelsen omfattet af en overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd m.fl og derigennem en rammeaftale, som indeholdt nærmere regler om bl.a. valg af tillidsrepræsentanter, disses virksomhed og beskyttelse mod afskedigelse. A var inden virksomhedsoverdragelsen valgt som tillidsrepræsentant i henhold til rammeaftalen. X ApS havde ikke nogen overenskomst inden overdragelsen, og frasagde sig den gældende overenskomst og derved rammeaftalen i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen.

Den 25. november 2020 varslede X ApS ændrede ansættelsesvilkår pr. 1. juni 2021 over for A, som afviste at tiltræde de ændrede ansættelsesvilkår og fratrådte sin stilling den 31. maj 2021.

Sagen angik, om A beholdt sin funktion som tillidsrepræsentant efter virksomhedsoverdragelsen, og om hun bevarede den beskyttelse, som hun havde som tillidsrepræsentant, herunder bl.a. ret til forlænget opsigelsesvarsel.

Højesteret fandt, at A’s funktion som tillidsrepræsentant ophørte i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, hvor den gældende overenskomst blev frasagt. Hendes beskyttelse som følge af hvervet som tillidsrepræsentant ophørte derfor ni måneder efter funktionens ophør, dvs. den 31. oktober 2020. Det var derfor ikke i strid med virksomhedsoverdragelses-loven, at X ApS den 25. november 2020 varslede ændrede ansættelsesvilkår over for A med et for hende sædvanligt varsel.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-27443/2023 (pdf)

Læs landrettens afgørelse i sag BS-27443/2023 i Domsdatabasen