Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jan 2024

Højesteret

Ulykke sket ved indretning af hjemmet var ikke en arbejdsskade

Ulykke ved flytning af arbejdsbord i hjemmet var ikke en arbejdsskade

Sag BS-24288/2023-HJR
Dom afsagt den 23. januar 2024

Fagforeningen Danmark som mandatar for A
mod
Ankestyrelsen

A, der fire ud af fem dage ugentligt arbejdede hjemmefra, flyttede på en fridag i oktober 2016 sit arbejdsbord fra hjemmets stueetage til 1. sal. Da A bar bordet op ad trappen, mistede A fodfæste og faldt ned ad trappen med skade til følge.

I marts 2021 afgjorde Ankestyrelsen, at hændelsen ikke var en arbejdsskade. Sagen for Højesteret angik, om der var grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse herom.

Højesteret udtalte, at udgangspunktet i en sag som den foreliggende, der angik en ulykke i forbindelse med flytningen af et arbejdsbord og dermed indretningen af hjemmet, er, at ulykken ikke kan anses for en arbejdsskade, medmindre tilskadekomne godtgør, at handlingen havde en nødvendig eller naturlig forbindelse til arbejdet.

Højesteret fastslog, at A ikke havde godtgjort dette. Højesteret henviste til, at A’s arbejdsgiver ikke havde bedt A om flytte arbejdsbordet, at A’s arbejdsgiver ikke havde haft indflydelse på, hvor i hjemmet arbejdsbordet var placeret, samt at det ikke var godtgjort, at flytningen var nødvendig for at opfylde arbejdsmiljømæssige regler. Der var dermed ikke grundlag for at tilsidesætte Ankestyrelsens afgørelse om, at hændelsen ikke var en arbejdsskade.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-24288/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-24288/2023-HJR i Domsdatabasen