Gå til sidens indhold

Højesteret

20 mar 2024

Højesteret

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse vedrørende salg via filial i Norge

Sag BS-30127/2023-HJR
Dom afsagt den 20. marts 2024

Codan Forsikring A/S
mod
Skatteministeriet

Codan Forsikring solgte i perioden 2007-2011 forsikringer i Norge via en filial i Norge. Efter de dagældende momsregler kunne forsikringsselskaber få godtgjort moms, der var betalt i forbindelse med salg af forsikringer til kunder i lande uden for EU. Hvis der var tale om moms, som vedrørte salg af forsikringer både i EU og i tredjelande, skulle momsgodtgørelsen beregnes som en brøk, der havde omsætningen i form af præmieindtægter fra tredjelande i tælleren og de samlede præmieindtægter i nævneren.

Spørgsmålet i sagen var, om omsætningen vedrørende forsikringer tegnet via Codans norske filial skulle indgå i brøkens tæller.

Højesteret fastslog, at Codans salg af forsikringer via den norske filial skulle anses for at være leveret af den norske filial og ikke af Codans hovedsæde i Danmark. Derfor havde Codan ikke ret til yderligere momsgodtgørelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-30127/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-30127/2023-HJR i Domsdatabasen