Gå til sidens indhold

Højesteret

12 mar 2024

Højesteret

Godtgørelse skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob

Godtgørelse for afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob

Sagerne BS-45599/2023-HJR og BS-49177/2023-HJR
Domme afsagt den 12. marts 2024

HK Danmark som mandatar for A
mod
X ApS

og

HK Danmark som mandatar for B
mod
Dansk Erhverv som mandatar for Y ApS

To personer, A og B, der var ansat i fleksjob hos X ApS og Y ApS, blev afskediget i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i forskelsbehandlingsloven, og virksomhederne skulle derfor betale A og B godtgørelse. A var på afskedigelsestidspunktet ansat med en ugentlig arbejdstid på 10 timer, mens B var ansat med en ugentlig arbejdstid på 2,5 timer.

Spørgsmålet for Højesteret var navnlig, om godtgørelsen skulle fastsættes med udgangspunkt alene i den løn, som virksomhederne udbetalte til A og B, eller med udgangspunkt i lønnen med tillæg af det fleksløntilskud, som kommunen udbetalte til A og B.

Højesteret udtalte, at det følger af praksis, at ved afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven udmåles en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven – ligesom godtgørelse ved afskedigelse efter ligebehandlingsloven – med udgangspunkt i den løn, som den ansatte modtager fra arbejdsgiveren. Højesteret udtalte endvidere, at det måtte kræve klare holdepunkter i lovgivningen, hvis udgangspunktet skulle fraviges, og fastslog, at der ikke var sådanne holdepunkter.

Højesteret fastsatte herefter godtgørelsen for A til 9 måneders løn, svarende til ca. 66.000 kr. For B fastsatte Højesteret godtgørelsen ud fra en samlet vurdering, hvori bl.a. indgik, at godtgørelsen skulle stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Godtgørelsen til B blev herefter fastsat til 30.000 kr.

Landsretterne var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-45599/2023-HJR  (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-45599/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-45599/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs hele dommen i sag BS-49177/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-49177/2023-HJR 

Læs byrettens afgørelse i sag BS-49177/2023-HJR