Gå til sidens indhold

Højesteret

26 mar 2024

Højesteret

Refusion af flybilletter kunne ske via passagerernes rejseagent

Flyselskab var berettiget til at refundere billetprisen for en aflyst rejse via den rejseagent, som passagererne havde benyttet

Sag BS-48424/2023
Dom afsagt den 26. marts 2024

Ryanair Limited, Ryanair Corporate Head Office, Dublin Airport, Dublin, Irland
mod
A og B

A og B havde købt flybilletter hos en rejseagent (en online billetformidler), som herefter havde købt flybilletterne hos flyselskabet Ryanair. Da flyrejsen blev aflyst, skrev flyselskabet en mail til B om, at han kunne benytte et link i mailen og indtaste oplysninger om bookingen, hvis han ønskede refusion af billetprisen. Refusionen ville i så fald ske via den betalingsform, der var brugt ved den oprindelige bestilling.

B benyttede sig af refusionslinket, og umiddelbart efter modtog B et autogenereret svar fra flyselskabet, hvoraf det bl.a. fremgik, at refusionsbeløbet var blevet udbetalt via den betalingsform, der var brugt ved den oprindelige bestilling. Hvis kunden havde anvendt en rejseagent, skulle kunden anmode om at modtage refusionsbeløbet fra denne, såfremt det anvendte betalingskort ikke var kundens eget. B anmodede herefter rejseagenten om at få overført refusionsbeløbet. Rejseagenten svarede, at beløbet ikke var modtaget fra flyselskabet. Passagererne anlagde herefter sag mod flyselskabet.

Det var ubestridt, at A og B ikke havde modtaget refusionsbeløbet fra hverken flyselskabet eller rejseagenten. Byretten og landsretten havde fundet det godtgjort, at flyselskabet havde overført refusionsbeløbet til rejseagenten, og Højesteret fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte denne bevisvurdering.

Spørgsmålet var herefter, om flyselskabet havde været berettiget til at udbetale refusionsbeløbet via rejseagenten. Ud fra en vurdering af forløbet fandt Højesteret, at B havde accepteret, at refusionsbeløbet ville blive udbetalt til rejseagenten. Flyselskabet kunne derfor betale til rejseagenten med frigørende virkning.

Højesteret stadfæstede herefter byrettens dom, således at flyselskabet blev frifundet.

Læs hele dommen i sag BS-48424/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-48424/2023 i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-48424/2023 i Domsdatabasen