Gå til sidens indhold

Højesteret

25 apr 2024

Højesteret

Forældremyndighed overført til faren

Det var bedst for barnet, at forældremyndigheden blev overført til faren

Sag BS-58675/2023-HJR
Dom afsagt den 25. april 2024

M
mod
F

Det var bedst for barnet, at forældremyndigheden blev overført til faren

Familieretten og landsretten traf afgørelse om, at forældremyndigheden over barnet, født i 2014, skulle overføres til faren. Både familieretten og landsretten traf derudover afgørelse om, at barnet skulle have seks overvågede samvær med moren, som barnet ikke havde været sammen med siden midten af 2022.

For Højesteret angik sagen alene, hvem der skulle have forældremyndigheden over barnet.

Højesteret fandt, at det efter oplysningerne i sagen måtte lægges til grund, at faren ikke havde modsat sig de samvær, som var forsøgt gennemført både før og efter landsrettens dom, og at faren havde forsøgt at overtale barnet til at deltage heri. Det måtte efter de nye oplysninger for Højesteret endvidere lægges til grund, at barnet fortsat utvetydigt havde givet udtryk for, at han ønskede at bo hos sin far.

Højesteret fandt på denne baggrund, at det var bedst for barnet, at forældremyndigheden blev overført til faren.

Læs hele dommen i sag BS-58675/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-58675/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-58675/2023-HJR i Domsdatabasen