Gå til sidens indhold

Højesteret

03 apr 2024

Højesteret

Ikke virkning af fællesregistrering på grund af misbrug af momsloven

To selskaber kunne ikke støtte ret på fællesregistrering efter momsloven på grund af misbrug af momsreglerne

Sag BS-16178/2021-HJR
Dom afsagt den 3. april 2024

Skatteministeriet
mod
GF Forsikring A/S
og
GF IT A/S

GF Forsikring A/S stiftede i marts 2008 et datterselskab, GF IT A/S, hvis formål var at udvikle navnlig et nyt it-system, som skulle stilles til rådighed for GF Forsikring, der som forsikringsselskab alene havde delvis momsfradragsret. GF IT fik fuldt momsfradrag for udgifterne til udviklingen af systemet, og i 3. kvartal 2009 påbegyndte GF IT udlejning af systemet til GF Forsikring, der betalte moms af udlejningen.

Med virkning fra 1. januar 2010 blev GF-selskaberne efter anmodning fællesregistreret i momsmæssig henseende i medfør af momsloven, hvilket indebar, at udlejningen af it-systemet fra GF IT til GF Forsikring ikke længere skulle pålægges moms.

Højesteret udtalte, at stiftelsen af datterselskabet i 2008 i kombination med fællesregistreringen i 2010 gav anledning til uberettigede fordele, der var i strid med formålet med momssystemet, og Højesteret lagde til grund, at formålet med konstruktionen var at opnå afgiftsfordelen. Højesteret fastslog på den baggrund, at konstruktionen indebar et misbrug af momsreglerne.

Som følge af misbruget af momsreglerne kunne GF-selskaberne ikke støtte ret på den fordel, som fællesregistreringen indebar, og de transaktioner, der var foretaget mellem selskaberne, skulle derfor omdefineres, så de ikke længere blev anset for momsfrie transaktioner, men i stedet som momspligtige transaktioner mellem særskilte selskaber. Denne virkning fandt anvendelse frem til 1. oktober 2014, hvor der var forløbet fem år, siden GF IT påbegyndte udlejningen af it-systemet til GF Forsikring.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-16178/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-16178/2021-HJR i Domsdatabasen