Gå til sidens indhold

Højesteret

23 apr 2024

Højesteret

Tortgodtgørelse for frihedsberøvelse fastsat til 20.000 kr.

En person, der havde været udsat for frihedsberøvelse, tilkendt 20.000 kr. i tortgodtgørelse

Sag BS-50210/2023-HJR
Dom afsagt den 23. april 2024

A
mod
B

B var ved Østre Landsrets dom i en straffesag fundet skyldig i at have frihedsberøvet A og over en periode på ca. 9 måneder at have afpresset ham for ca. 880.000 kr. Under frihedsberøvelsen, der varede ca. 6 timer, var A blevet iført en hætte, og han var under trusler med kniv blevet tvunget til at udlevere sit NemID og cpr.nr., der blev anvendt til at overføre ca. 120.000 kr. fra hans konto. B blev ved dommen idømt behandling på psykiatrisk afdeling med tilsyn af kriminalforsorgen.

For Højesteret angik sagen, om B skulle betale tortgodtgørelse til A, og i givet fald med hvilket beløb.

Højesteret udtalte, at A som følge af frihedsberøvelsens varighed og omstændighederne derved var blevet udsat for en krænkelse, der berettigede ham til en tortgodtgørelse på 20.000 kr. Der var ikke grundlag for at tilkende tortgodtgørelse for den afpresning, der var sket efterfølgende.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag BS-50210/2023-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-50210/2023-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-50210/2023-HJR i Domsdatabasen