Gå til sidens indhold

Højesteret

03 maj 2024

Højesteret

Ikke godtgørelse af afgift på varer anvendt til produktion af spædevand

Ikke godtgørelse af afgift på varer anvendt til fremstilling af varme brugt til produktion af spædevand, da der var tale om en samlet varmeleverance

Sag BS-35773/2023-HJR

Dom afsagt den 3. maj 2024

Fjernvarme Fyn Produktion A/S
mod
Skatteministeriet


Fynsværket, der i dag ejes af Fjernvarme Fyn Produktion A/S, producerer elektricitet og varme ved anvendelse af bl.a. brændsler, som er afgiftsbelagte efter kulafgiftsloven.

Fjernvarmenettet skal som følge af bl.a. lækager, renovering og udbygning løbende tilføres vand, således at der er tilstrækkeligt tryk i fjernvarmenettet. Før vandet tilføres fjernvarmenettet, gennemgår det en proces med henblik på at nedsætte mængden af salte og ilt i vandet for derved at begrænse korrosion i (nedbrydning af) fjernvarmerørene. Som et led i denne proces opvarmes vandet ved brug af fjernvarme. Vandet betegnes efter endt behandling som spædevand.

Sagen angik, om Fjernvarme Fyn Produktion havde krav på tilbagebetaling af kulafgift for bl.a. de varer (kul mv.), der var forbrugt til fremstilling af den varme, der var anvendt til fremstilling af spædevand, som blev ledt ind i returløbet på fjernvarmenettet.

Højesteret fandt, at spædevand, der tilføres fjernvarmenettet, er en del af den samlede varmeleverance, og at energiforbrug til fremstilling af spædevandet ikke er berettiget til afgiftsgodtgørelse. Højesteret udtalte, at der ikke er grundlag for at forstå kulafgiftsloven på den måde, at kun energiforbrug til selve fremstillingen af fjernvarmen som sådan kan være omfattet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-35773/2023 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-35773/2023 i Domsdatabasen