Gå til sidens indhold

Højesteret

03 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forsikringsdækning for en deformation på et moleanlæg skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

31 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Parkeringsafgift pålagt med rette

Der var tilstrækkelig klar lovhjemmel til at pålægge parkeringsafgift for at parkere på et areal, der måtte anses som fortov

27 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Ikke erstatning for patientskade

Konservativ strategi var ikke lige så effektiv som den operation, patienten fik udført.

26 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Tvangsfiksering var lovlig

Tvangsfiksering af A i mere end 13 dage var i det hele lovlig og kunne ikke føre til, at A skulle modtage økonomisk godtgørelse

25 okt 2022

Nyhed

Højesteret

Roskilde Bank-sagen - 241/2017

Oplysninger til pressen og tilhørere

24 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Ikke afvisning af kæremål indgivet på den digitale sagsportal

Kære kunne ikke afvises på grund af manglende påstand i påstandsfelt på sagsportalen

21 okt 2022

Nyhed

Højesteret

Studentermedhjælper til Højesteret

Højesteret søger en juridisk studentermedhjælper med tiltrædelse den 1. januar 2023.

21 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Forsøg på egentligt hjemmerøveri

Forhold anset som et egentligt hjemmerøveri, trods forudgående aftale om prostitutionsydelse

19 okt 2022

Nyhed

Højesteret

Afvisning af kæremål

Afvisning af kæremål da genstanden for underinstansens dom var bortfaldet

18 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse efter den såkaldte 15 %’s-regel kunne tilsidesættes

Skattemyndighederne skulle ikke respektere en værdiansættelse på grundlag af den se-neste offentlige vurdering og den såkaldte 15 %’s-regel

18 okt 2022

Nyhed

Højesteret

Afvisning af bevisanke

Afvisning af bevisanke efter udløb af kontraankefrist

12 okt 2022

Domsresume

Højesteret

Beslaglæggelse hos leasingselskab på grund af vanvidskørsel var retmæssig

Beslaglæggelse af bil hos leasingselskab på grund af vanvidskørsel var retmæssig og ikke i strid med EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen