Gå til sidens indhold

Højesteret

15 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag anlagt mod tvistnævn

Der kunne anlægges sag mod vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Salær til beskikket advokat ikke forhøjet

Salær til beskikket advokat blev ikke forhøjet til et beløb svarende til tilkendte sagsomkostninger til modparten

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Forvaringsdømt ikke prøveløsladt

Anmodning om prøveløsladelse fra forvaring ikke taget til følge

02 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling under anke var proportional

Hjemrejselovens betingelser for varetægtsfængsling under anke var opfyldt

27 jul 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarer ikke tilkendt salær for aflyst retsmøde

Forsvarer ikke tilkendt salær for retsmøde, der skulle have fundet sted på en mandag, men blev aflyst den forudgående fredag

30 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Beneficial owner-sag

Vurdering efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomst af udbytte udloddet til udenlandsk moderselskab i Luxembourg

30 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Forbud mod anvendelse mv. af plantebeskyttelsesmidler ikke tilsidesat

Ikke grundlag for at tilsidesætte Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelses...

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Lejeforhøjelse i småejendom

Udlejer af småejendom med fire eller flere beboelseslejligheder var ikke afskåret fra at varsle lejeforhøjelse efter lejelovens regler om det lejedes værdi

28 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for fortsat varetægtsfængsling

Betingelserne for varetægtsfængsling på grund af påvirkningsrisiko var ikke opfyldt efter afslutning af efterforskningen

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Afskedigelse var ikke forskelsbehandling

Afskedigelse af lærer var ikke udtryk for forskelsbehandling på grund af alder

27 jun 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for dørlukning

De foreliggende oplysninger kunne ikke føre til dørlukning

26 jun 2023

Nyhed

Højesteret

Højesteret har fået ny dommer

Pressemeddelelse 26. juni 2023