Gå til sidens indhold

Højesteret

15 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Udvisning af tyrkisk statsborger

Udvisning af tyrkisk statsborger med et indrejseforbud i 6 år var ikke i strid med associeringsafgørelsen eller Menneskerettighedskonventionen

09 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Straf for svindel med covid-19-hjælpepakker sat ned

Straf for svindel med covid-19-hjælpepakker sat ned i henhold til mellemliggende lovændring

09 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Aftalt leje nedsat til niveauet for sammenlignelige lejemål i ejendommen

Den aftalte leje for lejemål var mere byrdefuld end lejevilkårene for øvrige sammenlignelige lejemål i samme ejendom

08 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Biintervention ikke tilladt

Dansk Ejendomsmæglerforening fik ikke tilladelse til biintervention

07 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Arbejdsgiver kunne pålægge ansat at møde på en lørdag

Arbejdsgivers pålæg om at møde på arbejde en lørdag, var ikke ulovlig forskelsbehandling af den ansatte, der som led i sin religion helligholdt lørdage

06 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Afskedigelse var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

Arbejdsgiver havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse efter forskelsbehandlingsloven ved afskedigelse af medarbejder omfattet af lovens handicapbegreb

06 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Familieretshuset er part i retssag

Familieretshuset har partsstatus som sagsøgt i en sag indbragt for familieretten om registrering af medmoderskab

02 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Indsigelse mod opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt

Indsigelse mod opsigelse af lejemål kunne ikke afgives digitalt

01 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Advokater havde tilsidesat god advokatskik

Advokater havde tilsidesat god advokatskik ved at påtage sig en advokatundersøgelse, og advokatselskabet havde ikke krav på salær

01 sep 2022

Domsresume

Højesteret

Kæremål hjemvist til realitetsbehandling ved landsretten

Advokats kære af byrettens salærfastsættelse skulle behandles af landsretten

31 aug 2022

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om værdiansættelse af en ejendom ved overdragelse i familieforhold skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

30 aug 2022

Domsresume

Højesteret

Eneaktionær beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneaktionær skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto