Gå til sidens indhold

Højesteret

14 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Ejerforening skulle give fuldmagt til ansøgning om byggetilladelse

Ejerforening skulle give fuldmagt til ejerlejlighedshaver til ansøgning om byggetilladelse til inddragelse af depotrum til beboelse

08 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af kommanditister som følge af gældseftergivelse

Kommanditister skulle beskattes af kursgevinst, som fulgte af en gældseftergivelse i et kommanditselskab, uanset om deres fulde resthæftelse var indbetalt

08 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Tiltalt kunne ikke placeres i lytterum under sagen mod medtiltalte

Tiltalte havde ret til at være til stede i retslokalet under hovedforhandlingen i sagen mod seks medtiltalte

02 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Ubetinget frakendelse af førerretten

Ubetinget frakendelse af førerretten for kørsel under påvirkning af søvnmangel

02 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Værneting i straffesag med flere hovedforhold

Hovedforhandlingen i en straffesag med flere hovedforhold om røbelse af statshemmeligheder skulle foregå ved Retten i Lyngby og ikke ved Københavns Byret

24 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet

T idømt opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet eller i tilknytning til T’s færden i nattelivet

23 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret

Fordeling af betinget og ubetinget straf i kombinationsdom ændret da den ubetingede del oversteg en tredjedel af den samlede straf

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke ret til genoptagelse af skatteansættelse

Ikke krav på ordinær eller ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse

21 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sag om samvær hjemvist til familieretten

Sag om samvær mellem tvangsbortadopteret barn og dets biologiske forældre hjemvist til ny behandling i familieretten

16 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Beslutning om udvisning ophævet

Beslutning om at udvise T ophævet efter udlændingeloven og Menneskerettighedskonventionen

15 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Om agentvirksomhed og straf for forsøg på våbenbesiddelse

Agentvirksomhed var ikke i strid med provokationsforbuddet

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for ekspropriation blev ikke forhøjet

Erstatningen for ekspropriation blev ikke forhøjet, da ejeren ikke havde en særlig brugsværdi af ejendommen som ekspropriationen afskar ham fra at udnytte