Gå til sidens indhold

Højesteret

20 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Betingelser for at afvise sag var ikke opfyldt

Sag kunne ikke afvises, da nyt anbringende og ny bevisførelse ikke umiddelbart kunne afvises som værende uden betydning for sagens afgørelse

16 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” i sagsportalen

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” og ikke som ”Anke” i domstolenes digitale sagsportal

15 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Bødefastsættelse ved flere overtrædelser af taxiloven

Den samlede bøde for flere overtrædelser af taxiloven fastsat under anvendelse af princippet om modereret kumulation

13 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Afvisning af påstande om, at overdragelse af lejlighed var proforma

Påstande om, at overdragelsen af andelsretten til en lejlighed var proforma og alene for at undgå kreditorforfølgning, blev afvist

13 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Afslag på opholdstilladelse var gyldigt

Udlændingenævnets afslag på familiesammenføring var gyldigt

08 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Dykkere på offshoreprojekt anset for lønmodtagere

Selskab skulle indeholde skat mv. af vederlag til dykkere, der måtte anses for lønmodtagere

07 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Retsafgift for indstævntes påstand om selvstændig dom

Påstand om tilbagebetaling af beløb, som B havde betalt til A efter landsrettens dom, var en påstand om selvstændig dom, der skulle betales retsafgift af

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på aktiekreditter

Forhenværende bankdirektør erstatningsansvarlig for tab på fire aktiekreditter ydet uden forudgående kreditvurdering. Bestyrelsesmedlemmer frifundet

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Domstolsprøvelse af frihedsberøvelse på psykiatrisk center

Domstolene kunne også efterprøve frihedsberøvelse, som tidsmæssigt lå før og efter den periode, som klagenævn havde prøvet

01 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Boligselskab ikke berettiget til omkostningsgodtgørelse i skattesag

Betingelserne for at få godtgørelse for omkostninger til sagkyndig bistand i Landsskatteretten var ikke opfyldt

25 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Om fri proces ved modparts kære af sagsomkostningsafgørelse

Fri proces for fogedretten omfattede også landsrettens behandling af modpartens kære af sagsomkostningsafgørelse

24 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Fortolkning af reguleringsbestemmelse i forpagtningsaftale fra 1987

Regulering skulle ske i overensstemmelse med det aftalegrundlag, der var blevet fastlagt, før den nuværende forpagter indtrådte i forpagtningsaftalen