Gå til sidens indhold

Højesteret

18 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Leasingtagers ankeadgang i sag om konfiskation af en leaset bil

Leasingtager havde adgang til at anke afgørelsen i en straffesag om konfiskation af en leaset bil, selvom han hverken var sigtet eller tiltalt i sagen

16 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Vold mod tilfældig forbipasserende skulle straffes med ubetinget fængsel

Vold mod tilfældig forbipasserende på en parkeringsplads skulle straffes med ubetinget fængsel

09 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Erstatning for erhvervsevnetab under 15 % efter arbejdsskadesikringsloven

Erstatning tilkendt for erhvervsevnetab, selv om indtægtsnedgangen var ca. 10 %

03 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke virkning af fællesregistrering på grund af misbrug af momsloven

To selskaber kunne ikke støtte ret på fællesregistrering efter momsloven på grund af misbrug af momsreglerne

03 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Retsfortabende passivitet

Hillerød Kommune var som følge af retsfortabende passivitet afskåret fra at gøre indsigelse mod afgørelse om varigt mén

26 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Refusion af flybilletter kunne ske via passagerernes rejseagent

Flyselskab var berettiget til at refundere billetprisen for en aflyst rejse via den rejseagent, som passagererne havde benyttet

20 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om voldtægter begået under særligt skærpende omstændigheder

T blev idømt fængsel i 9 år for bl.a. voldtægter begået under særligt skærpende omstændigheder

20 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse

Forsikringsselskab havde ikke ret til momsgodtgørelse vedrørende salg via filial i Norge

19 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Forskud på erhvervsevnetab ved modtagelse af ledighedsydelse

Skadelidt, der modtog ledighedsydelse, var ikke afskåret fra muligheden for at få udbetalt forskud på erhvervsevnetab

14 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling var ikke berettiget

Betingelserne for varetægtsfængsling var ikke opfyldt

14 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om forhøjelse af salær ikke omfattet af anken

Landsrettens beslutning om salær er ikke en afgørelse, der er truffet under sagen, og kan ikke anses for omfattet af anken

12 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Godtgørelse skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob

Godtgørelse for afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob