Gå til sidens indhold

Højesteret

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Nærmeste pårørende ved udbetaling af forsikring

Forsikringssum skulle udbetales til afdødes børn som nærmeste pårørende

30 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse

Funktion og beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse hvor gældende overenskomst var frasagt

26 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Fradrag for lønudgifter i forbindelse med Realdanias vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter

24 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Kommunes afgørelse var ikke ugyldig

Medlem af et kommunalt udvalg var ikke inhabil ved udvalgets behandling af en ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

23 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulykke sket ved indretning af hjemmet var ikke en arbejdsskade

Ulykke ved flytning af arbejdsbord i hjemmet var ikke en arbejdsskade

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Om beskatning ved tilbagebetaling af ulovligt anpartshaverlån

Beskatning af hævninger foretaget efter tilbagebetaling af et anpartshaverlån var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Lønmodtager havde krav på godtgørelse

En gravid lønmodtager, hvis ansættelsesvilkår var blevet forringet som følge af graviditeten, havde krav på godtgørelse

17 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Påbud om nedsættelse af takster var gyldigt

Jernbanenævnets påbud om nedsættelse af takster for ydelser, leveret af kombiterminaler var gyldigt

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Betalingspligt for anbringelse af grønlandske borgere i Danmark

Kommuneqarfik Sermersooq havde ikke pligt til at betale udgifter til anbringelse af to grønlandske borgere efter dansk straffedom

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulovlig frihedsberøvelse

Frihedsberøvelse af udlænding uden lovligt ophold burde ikke have fundet sted