Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2021

Domsresume

Højesteret

Om samvær

Bedst for 9-årig pige at have samvær med sin mor

08 jan 2021

Domsresume

Højesteret

Om politiets opsætning af videoovervågning i parkeringskælder

Politiets opsætning af videoovervågning i en privatejet parkeringskælder med offentlig adgang døgnet rundt krævede ikke rettens godkendelse

04 jan 2021

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger i entreprisesag

Sagsomkostninger til dækning af udgifter til advokatbistand fastsat under hensyntagen til det samlede vundne beløb

04 jan 2021

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten

Sag skulle henvises til behandling ved landsretten som 1. instans

21 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Om erstatning for fjernelse af beplantning ved motorvej

Ikke grundlag for erstatning for indbliksgener som fulgte af, at vejmyndigheden fjernede beplantning ved motorvej

21 dec 2020

Domsresume

Højesteret

T idømt fængsel i 7 år for økonomisk kriminalitet

T idømt fængsel i 7 år for økonomisk kriminalitet for et samlet beløb på ca. 635 mio. kr.

17 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Skønserklæringer udarbejdet under en anden sag blev tilladt fremlagt

Skønserklæringer, der var udarbejdet under en sag mod en anden modpart, blev anset for ensidigt indhentede erklæringer og tilladt fremlagt

17 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Fri proces

H skulle erstatte statskassen udgifterne ved fri proces efter ægtefælleskifte, som var afsluttet ved, at parterne havde genoptaget samlivet

16 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om offentliggørelse af afgørelse i konkurrencesag kunne ikke ankes til Højesteret

16 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Om partrederis processuelle partsevne

Et partrederi havde processuel partsevne

16 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Opskrivning af grundfondsbevisers værdi havde ikke hjemmel

Boligselskabet Vibevængets beslutning om opskrivning af grundfondsbeviser havde ikke hjemmel i Vibevængets vedtægt

14 dec 2020

Domsresume

Højesteret

Selvangivelsesomvalg fra skattefri til skattepligtig fusion

Selskab kunne ikke foretage selvangivelsesomvalg fra skattefri fusion til skattepligtig fusion