Gå til sidens indhold

Højesteret

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om erhvervsevnetab for deltidsansat

Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skulle tage udgangspunkt i, at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne.

19 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Beregning af kompensation for mistet provision under ferie

Kompensation for mistet provision under ferie skulle beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående kalenderår

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om skifterettens kompetence til at behandle boet efter en svensk stats...

Den Nordiske Dødsbokonvention afskar ikke skifteretten fra at behandle boet efter en svensk statsborger

15 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om udvisning ved bistand til ulovlig indrejse i Danmark

Udvisning af en på gerningstidspunktet mindreårig udlænding for bistand til ulovlig indrejse var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfo...

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfo...

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af asylansøger var uberettiget

Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der var væsentlig risiko for, at en asylansøger ville forsvinde. Fortsat frihedsberøvelse var derfor...

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Medmoderskab

Betingelserne i børneloven for at anse B som medmor til C var opfyldt

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende retten til at benytte et slægtsnavn kunne ankes til Højesteret

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om beskatning af kursgevinst

Kommanditists andel af kursgevinst på et lån i fremmed valuta var skattepligtig

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslov...

Lempede frakendelsesregler ved THC-kørsel og hensyn til jobsøgning kunne ikke danne grundlag for tilladelse til generhvervelse af førerretten før tid

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger

Skadelidtes eventuelle krav mod et forsikringsselskab var ikke forældet, idet parterne inden forældelsesfristens udløb havde indledt sådanne forhandlinger,...