Gå til sidens indhold

Højesteret

28 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Flytning af en tjenestemands tjenestested gav ikke ret til rådighedsløn

Flytning af As tjenestested fra Tasiilaq til Nuuk kunne ikke anses for stillingsnedlæggelse, og A havde derfor ikke ret til rådighedsløn

27 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv

23 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger i straffesag

Der var ikke grundlag for at nedsætte de sagsomkostninger til forsvarerbistand, som T var blevet pålagt at betale til statskassen

22 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om straffen for våbenbesiddelse

8 års fængsel for forsøg på besiddelse af et våbenlager og for besiddelse af en revolver på offentligt tilgængeligt sted

21 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om vindikation af bil mistet ved underslæb

A, der havde mistet sin bil ved underslæb, kunne kræve bilen udleveret fra den senere godtroende erhverver, B

20 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende sammenlignende reklame kunne ikke ankes til Højesteret

20 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret

17 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Påbud om at nedlægge bestyrelseshverv i finansielle virksomheder

Adfærd udvist i anden ikke-finansiel virksomhed gav grund til at antage, at A ikke ville varetage sine bestyrelseshverv i to finansielle virksomheder ...

17 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om restkrav i henhold til kontrakt om køb af bil kunne anmeldes i dødsbo

Kreditgiver kunne ikke gøre restkrav gældende over for dødsbo efter tilbagelevering af bil

15 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om fremlæggelse af sagkyndig erklæring

Psykologerklæring måtte anses for ensidigt indhentet og kunne ikke fremlægges som bevis

14 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om medvirken til ulovlig streaming

Anvisninger på en hjemmeside vedrørende en ulovlig streamingtjeneste udgjorde strafbar medvirken til ophavsretskrænkelser