Gå til sidens indhold

Højesteret

26 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om strafudmåling og udvisning i sag om simpel vold

En slovakisk statsborger frifundet for udvisning i sag om simpel vold. Straffet med ubetinget fængsel i 30 dage

20 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om foranstaltning uden længstetid

Ikke adgang til at tidsbegrænse en foranstaltning uden længstetid

19 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24760/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

13 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige

A havde ikke ret til creditlempelse i dansk skat for skat betalt i Sverige

11 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24763/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

11 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24765/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

10 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om godtgørelse for kropsvisitation

A tilkendt godtgørelse for en række uberettigede kropsvisitationer over en periode på 1½ år, hvor han var indlagt på en retspsykiatrisk afdeling

09 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

En 14-årig dreng var erstatningsansvarlig for brandskader på en skolebygning, mens en 13-årig dreng blev frifundet. Erstatningsansvaret for den 14-årige bl...

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Hovedentreprenør pålagt hæftelsesansvar

Hovedentreprenøren Y ifaldt hæftelsesansvar for den skade, underentreprenøren Z havde forvoldt på X’s ledning i forbindelse med et gravearbejde

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt

Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt

04 sep 2019

Domsresume

Højesteret

Om gyldigheden af en ægtepagt

Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed

30 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret