Gå til sidens indhold

Højesteret

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfo...

13 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfo...

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af asylansøger var uberettiget

Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der var væsentlig risiko for, at en asylansøger ville forsvinde. Fortsat frihedsberøvelse var derfor...

12 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Medmoderskab

Betingelserne i børneloven for at anse B som medmor til C var opfyldt

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende retten til at benytte et slægtsnavn kunne ankes til Højesteret

11 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om beskatning af kursgevinst

Kommanditists andel af kursgevinst på et lån i fremmed valuta var skattepligtig

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Afslag på anmodning om generhvervelse af førerretten efter færdselslov...

Lempede frakendelsesregler ved THC-kørsel og hensyn til jobsøgning kunne ikke danne grundlag for tilladelse til generhvervelse af førerretten før tid

07 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om afbrydelse af forældelse som følge af forhandlinger

Skadelidtes eventuelle krav mod et forsikringsselskab var ikke forældet, idet parterne inden forældelsesfristens udløb havde indledt sådanne forhandlinger,...

05 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ansatte havde krav på yderligere pensionsår

To civilt ansatte i forsvaret havde ikke krav på yderligere pensionsår i forbindelse med deres afskedigelse

29 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs

EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs

28 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Strafudmåling og udvisning af mindreårig i sag om overfald ved bl.a. ...

Et groft og umotiveret overfald mod 14-årig begået i forening, hvor T bl.a. tildelte forurettede tre knivstik, blev som fællesstraf med en tidligere dom st...

23 okt 2019

Domsresume

Højesteret

Om årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald

Ikke ført bevis for årsagssammenhæng mellem forsinket diagnose og dødsfald