Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Om adgang til at kære skifterettens afgørelse

Skifterettens afgørelse om ikke at tage en indsigelse mod skifterettens kompetence til følge kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse

01 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

Udlejer havde ikke krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i et beboelseslejemål, hvor der var aftalt uopsigelighed fra udlejers side

28 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om mellemkommunal refusion

En tidligere opholdskommunes refusionspligt for sociale udgifter vedrørende en borger var ikke ophørt ved borgerens kortvarige ophold i udlandet

26 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Landsrettens afvisning af en ankesag efter retsplejelovens § 368 a ...

Højesteret fandt, at der ikke kunne ske afvisning med henvisning til retsplejelovens § 368 a, idet ankesagen havde særlig betydning for selskabet

19 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånene, og bidragsforhøjelserne kunne ikke tilsidesættes

19 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om forhøjelse af bidrag på realkreditlån

Der var hjemmel til at forhøje bidrag på realkreditlånet, og bidragsforhøjelsen kunne ikke tilsidesættes

19 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om der kunne ske udvisning af EU-statsborger

Udvisning af EU-statsborger var ikke bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed

12 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om forsvarers aktindsigt

En sag om brud på tavshedspligt og en sag om efterfølgende videregivelse af fortrolige oplysninger var ikke den samme sag i forhold til retsplejelovens ...

12 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om forældelse og strafudmåling i sag om krænkelse af børn

T straffet med fængsel i 1 år og 6 måneder for krænkelse af børn

06 jun 2019

Domsresume

Højesteret

Om overtrædelse af den færøske færdselslov

Den færøske færdselslovs bestemmelser om spirituskørsel og anmeldelse af færdselsuheld var ikke i strid med selvinkrimineringsforbuddet