Gå til sidens indhold

Højesteret

26 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

21 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til e...

21 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

Byrettens afgørelse om at frigive en sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger kunne kun kæres med Proces­bevillingsnævnets tilladelse

19 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Bortvisning var uberettiget

Bortvisning efter kast med computermus under møde og lydoptagelse af mødet

16 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Om opholdsforbud

Betingelserne for at idømme opholdsforbud var opfyldt

14 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om udsættelse

Efter selv at have udsat sin ægtefælle af deres tidligere fælles hjem havde ejerægtefællen ikke retlig interesse i at få prøvet landsrettens afslag på at g...

13 aug 2019

Domsresume

Højesteret

Om straffastsættelse for våbenbesiddelse

6 års fængsel for besiddelse af 12 skydevåben med henblik på videreoverdragelse

19 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Fortsat frihedsberøvelse af udlænding var uberettiget

Fortsat frihedsberøvelse af udlænding var uberettiget

18 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Bindende proceserklæring

Proceserklæring afgivet under hovedforhandlingen i byretten var også bindende under landsrettens behandling af ankesagen

08 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Tilbageholdelse af leaset lastbil var i overensstemmelse med ...

Betingelserne for at tilbageholde en leaset lastbil efter færdselslovens § 120 var opfyldt

08 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Om adgang til at kære skifterettens afgørelse

Skifterettens afgørelse om ikke at tage en indsigelse mod skifterettens kompetence til følge kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse

01 jul 2019

Domsresume

Højesteret

Om lejeforhøjelse i uopsigeligt lejemål

Udlejer havde ikke krav på lejeforhøjelse for individuelle arbejder udført i et beboelseslejemål, hvor der var aftalt uopsigelighed fra udlejers side