Gå til sidens indhold

Højesteret

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelser for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Lån skulle udgå af virksomhedsordning

Private udlån, der uberettiget var medtaget som aktiver i virksomhedsordninger, anset for udtaget i tidligst mulige år inden for genoptagelsesfristen

20 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Tvangsfuldbyrdelse af delvist anket dom

Dom, der var delvist anket af modparten inden fuldbyrdelsesfristens udløb, kunne tvangsfuldbyrdes

19 dec 2023

Domsresume

Højesteret

120-dagesreglen

Funktionær kunne ikke opsiges med forkortet varsel efter 120-dagesreglen

18 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Straffesag skulle behandles uden medvirken af domsmænd

Der skulle ikke medvirke domsmænd under behandlingen af en straffesag om bl.a. spirituskørsel, hvor der var nedlagt påstand om udvisning

18 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Fordeling af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse

Ikke grundlag for at ændre landsrettens fordeling af omkostninger ved isoleret bevisoptagelse mellem flere skønsindstævnte

13 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Ejerskifteforsikring omfattet af regler om dobbeltforsikring

Ejerskifteforsikring var ikke subsidiær i forhold til husforsikring

08 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om ekspropriationserstatning i forbindelse med anlæg af letbane og metro i København skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

07 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at tilsidesætte omvalg af pensionsordning

Der skulle ikke ske hel eller delvis tilsidesættelse af pensionsmedlemmers omvalg i 2011 fra pensionsordning med garanteret ydelse til markedsrenteordning

07 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Abonnementsbetalinger skal tilbagebetales

Abonnementsbetalinger opkrævet i strid med forbrugeraftaleloven skal tilbagebetales

07 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Dokumentation af en tiltalts forklaring til politirapport

Ikke grundlag for at omgøre kredsrettens beslutning om ikke at tillade dokumentation af tiltaltes forklaring til politirapport