Gå til sidens indhold

Højesteret

01 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Gaveafgift ved overdragelse af stuehus på landbrugsejendom

Ikke ret til nedsat gaveafgift, da stuehus på landbrugsejendom udlejet til beboelse ikke var erhvervsmæssig virksomhed

01 sep 2023

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger i sag om eksklusion fra andelsboligforening

I sag om eksklusion fra en andelsboligforening blev sagens værdi fastsat til 0 kr. og sagsomkostningerne blev fastsat skønsmæssigt

25 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning af foranstaltningsdømt uden tilknytning til andre lande

Foranstaltningsdømt for drab udvist uanset han ikke havde nogen tilknytning til andre lande

25 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Lejeloven kunne ikke anvendes analogt på andelsboligforhold

Lejelovens ansvarsbestemmelser kunne ikke anvendes analogt i en andelsboligforening

24 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Lejere var part i huslejenævnssag om forhåndsgodkendelse

Lejere var part i sag ved huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af lejeforhøjelse

22 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forhøjelse af skattepligtig indkomst i forbindelse med køb af et kolonihavehus skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

18 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Udvisning med indrejseforbud

Betingelserne for udvisning af EU-statsborger var opfyldt

18 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse

Tortgodtgørelse for ærekrænkelse fastsat til 15.000 kr.

15 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke objektivt ansvar for bilpassagers uheld med bildør

Uheld hvor bildør blev smækket i hovedet på passager var ikke omfattet af det objektive ansvar for motordrevne køretøjer

15 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag anlagt mod tvistnævn

Der kunne anlægges sag mod vurderingsmændene efter mark- og vejfredsloven

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Salær til beskikket advokat ikke forhøjet

Salær til beskikket advokat blev ikke forhøjet til et beløb svarende til tilkendte sagsomkostninger til modparten

11 aug 2023

Domsresume

Højesteret

Forvaringsdømt ikke prøveløsladt

Anmodning om prøveløsladelse fra forvaring ikke taget til følge