Gå til sidens indhold

Højesteret

06 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om psykisk vold

6 måneders fængsel for psykisk vold efter straffelovens § 243 mod tidligere ægtefælle, steddatter og søn

01 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Staten skulle ikke betale fejlagtigt opkrævet momsbeløb

Staten skulle ikke betale momsbeløb til virksomhed, som fejlagtigt var blevet opkrævet, men ikke var blevet indbetalt til statskassen

30 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse af ejendomme efter 15 %-reglen tilsidesat

Fravigelse af 15%-reglen ved familieoverdragelse af ejendomme, da realkreditbelåning af ejendommene viste, at den offentlige ejendomsvurdering var for lav

24 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke erstatning for de fulde sagsomkostninger i ambi-sagerne

Den danske stat var ikke erstatningsansvarlig for indførelse, opkrævning og tilbagebetaling af ambi i strid med EU-retten

21 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarer kunne ikke møde ved anden advokat

Ikke tilladelse til, at forsvarer for en sigtet kunne møde ved en anden advokat under hovedforhandlingen mod to tiltalte i samme sagskompleks

20 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Advokatfirma skal betale erstatning

Bech-Bruun var erstatningsansvarlig med et beløb på 400 mio. kr. for Skatteforvaltningens tab som følge af uberettigede refusioner af udbytteskat

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for erstatning

Blankmedieordningen var i strid med EU-direktiv, men der var ikke grundlag for erstatning

16 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Straf i sag om stalking

4 måneders fængsel for stalking, overtrædelse af tilhold, trusler og hærværk mod tidligere samlever

08 nov 2023

Domsresume

Højesteret

For sen anke tilladt

Dom om straffuldbyrdelse af engelsk dom i Danmark kunne ankes efter ankefristens udløb

02 nov 2023

Domsresume

Højesteret

Krav i sag mod 12-årig skadevolder bortfaldt

Statens regreskrav vedrørende erstatning og godtgørelse til skolelærer bortfaldt efter reglen om lempelse eller bortfald af børns erstatningsansvar

30 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Der skulle ikke ske udvisning af cambodiansk statsborger

T skulle ikke udvises, da der bl.a. ikke var grundlag for at fastslå, at han fremover ville begå alvorlig kriminalitet

27 okt 2023

Domsresume

Højesteret

Straffesag skulle behandles som nævningesag

Straffesag angik politiske lovovertrædelser og skulle behandles under medvirken af nævninger