Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Advokater og andre, der udfører sager for Højesteret, kan få en uformel, mundtlig evaluering af den pågældendes præstation

Evalueringen gives typisk af den dommer, der har været førstevoterende, og gennemføres ved en telefonisk samtale, når der er afsagt dom i sagen. Højesteret opbevarer ikke notater eller lignende om den pågældendes præstation eller indholdet af samtalen. Hvis der påpeges forhold, der bør forbedres, er det et led i ordningen, at den pågældende som opfølgning på evalueringen ved møde i en ny sag kan anmode om en tilbagemelding på, om de påpegede forhold er blevet forbedret.

Ordningen er frivillig og kan anvendes af advokater mv. en af de første gange, den pågældende møder i Højesteret. Som udgangspunkt kan ordningen kun anvendes én gang. Dog vil der være mulighed for at få en ny evaluering i tilfælde, hvor en advokat mv. møder i Højesteret efter i en længere årrække ikke at have mødt.

Anmodningen om evaluering skal fremsættes forud for hovedforhandlingen og sendes til Post@Hoejesteret.dk med angivelse af Højesterets sagsnummer.

Sidst opdateret: 22. december 2020