Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Her findes artikler og taler om Højesteret generelt, mens artikler og kronikker skrevet af de enkelte højesteretsdommere findes under den enkelte dommers CV

Domstolene kom ikke i skudlinjen
Interview med Jens Peter Christensen, præsident for Højesteret, i Administrativ Debat, nr. 1, maj 2024

Istandsættelse af ti historiske stole i Højesteret
Artikel i Mester, magasinet for godt håndværk, nr. 30 (2024)

Kvindelige højesteretsdommere er i mindretal - nu vil de være flere
Samtale med højesteretsdommerne Rikke Foersom og Julie Arnth Jørgensen i Politiken 11. februar 2024

Højesteret og retsplejen
Bidrag af Børge Dahl og Jens Peter Christensen i festskriftet "Retsplejeloven -  100 år" (DJØF, 2019)

Samtale med overvagtmester Knud Steenslev - 33 år i Højesteret
Samtale den 22. marts 2016 v/højesteretsdommer Jens Peter Christensen

Danmarks Højesteret siden 1814 - Kontinuitet og forandring
Artikel i jubilæumsskriftet "Lov, sannhet, rett" udgivet i anledning af Norges Høyesterett 200 års jubilæum den 30. juni 2015 af Børge Dahl og Jens Peter Christensen

Grundlovskronik i anledning af 1915-grundlovens 100 års jubilæum
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Jyllands-Posten den 5. juni 2015.

Mundtlighed i retsplejen for Højesteret
Artikel af højesteretsdommer Jens Peter Christensen i Ugeskrift for Retsvæsen U.2014B.187

Styr på sagstilgangen til Højesteret
af højesteretspræsident Børge Dahl i Magasinet Danske Advokater maj 2014, s. 32-33
(Replik til advokat Lars Sandagers indlæg )

Højesteret går ind for samlet database over domme
Højesteret siger nu, at der bør skabes en offentlig database med domme fra landets retter. Dommene er hvermandseje, siger Højesterets præsident (Politiken 28. februar 2014)

Dommerne holder sig til loven
En undersøgelse om dommeres vota i skattesager, foretaget af skatteadvokat Lida Hulgaard og højesteretspræsident Børge Dahls kommentar til undersøgelsen.
http://www.danskeadvokater.dk/Nyheder.aspx?ID=19049&Action=1&Year=2014&NewsId=16592&PID=39642

Det er alt for nemt at få en sag for Højesteret
Højesteretspræsident Børge Dahl i Information 16. november 2012

Tema om Højesteret "Himmel eller helvede?" i Advokaten nr. 03/2011
"Det uomtvistelige omdrejningspunkt i dansk ret, Højesteret, fylder 350 år. Vi har bedt advokater fra Højesteretsskranken og retspræsidenten om at vurdere rettens dagsform"

Undergravende kritik af domstolene
Interview med Højesterets præsident Børge Dahl på Altinget.dk 9. februar 2011
"Det er undergravende for befolkningens tillid til domstolene, når nogle politikere beskylder domstolene for ikke at rette sig efter loven"

Udsigt til lettere adgang til domme
Interview med præsident for Højesteret Børge Dahl
(Nyhedsbrev for bestyrelser, nr. 19 - 15. november 2010

På studiebesøg i Højesteret
Artikel af landsdomer Svend Bjerg Hansen, Vestre Landsret
(Advokaten nr. 09/10)

Sidst opdateret: 14. maj 2024