Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2016. Orlov fra maj 2023

Født 1967 i Rønde, dommer i Højesteret fra 2016

Fra maj 2023 dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Student 1986 fra Rønde Gymnasium
Cand.jur. 1991  Københavns Universitet
LL.M. 1998 University of Nottingham

Fuldmægtig i Justitsministeriet 1991-94 og 1996-2000
Dommerfuldmægtig ved Retten i Kalundborg 1994-1996
Konsulent i Justitsministeriet 2000-2001
Kontorchef i Justitsministeriet 2001-2004
Landsdommer i Østre Landsret 2005-2016

Andre hverv m.m.

Andensuppleant i Den Særlige Klageret 2022- 
Censor ved Københavns Universitet fra 2010
Diverse undervisnings- og forfattervirksomhed
Formand for Retsvirkningslovsudvalget 2010-2015
Formand for Strafferetsplejeudvalget 2014-
Konsulent for Danida vedrørende efteruddannelse af ugandiske dommere 2011-2015
Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Retsplejerådet, Ægtefællepensionsudvalget, Børnelovsudvalget og Arvelovsudvalget
Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 1996-2000
”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret 1993-1994
”Formiddagstjeneste” ved Københavns Politi 1991-1993

Sidst opdateret: 01. maj 2023