Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2013

Født 1965 i Aarhus, dommer i Højesteret fra 2013

Student 1984
Cand.jur. 1990 Aarhus Universitet
LL.M. 1994 Harvard Law School, USA

Advokatfuldmægtig hos Kromann & Münter 1990
Fuldmægtig i Justitsministeriet 1990-1997
Kontorchef i Justitsministeriet 1997-2002
Afdelingschef i Justitsministeriet 2003-2008
Landsdommer i Østre Landsret 2008-2013

Andre hverv m.m.

Førstesuppleant i Den Særlige Klageret 2022- 
Formand for Pressenævnet 2020- (stedfortræder 2016-2019)
Formand for Ankenævnet for Forsikring 2019-
Formand for Rådet for Grønlands Retsvæsen 2017-
Censor ved Aarhus Universitet fra 2006-2014
Medlem af og sekretær for forskellige udvalg under Justitsministeriet, herunder Den Grønlandske Retsvæsenskommission, Retsplejerådet og Strafferetsplejeudvalget
Medhjælper (anklager) ved Statsadvokaten for København mv. 1995-1997
”Formiddagstjeneste” ved Statsadvokaten for København mv. 1994-1995
”Formiddagstjeneste” som dommerfuldmægtig ved Københavns Byret 1990-1993

Sidst opdateret: 30. september 2022