Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2023


Født 29. januar 1974

Cand.jur. (Københavns Universitet) 2001
HA (jur.) (Copenhagen Business School) 1997

Advokatfuldmægtig i Norrbom & Vinding (2001-2002)
Fuldmægtig i Domstolsstyrelsen (2002-2003)
Dommerfuldmægtig i Højesteret (2003-2006)
Dommerfuldmægtig ved Retten på Frederiksberg (2006-2008)
Dommerfuldmægtig i Østre Landsret (2008-2009)
Konstitueret landsdommer i Østre Landsret (2009-2010)
Konstitueret dommer ved Københavns Byret (2010-2013)
Dommer ved Retten i Glostrup (2013-2015)
Landsdommer i Østre Landsret (2015-2023)

Andre hverv

Juridisk sekretær i Konkurrenceankenævnet (2003-2010)
Juridisk sekretær under tjenstligt forhør mod fem officerer i den såkaldte ”Papkassenotatsag” (2012-2013)
Juridisk sekretær under tjenstligt forhør mod to ledende embedsmænd i Justitsministeriet i den såkaldte ”Christiania-sag” (2014)
Næstformand i Flygtningenævnet (2017-2021)
Formand for Undersøgelseskommissionen i sagen om instruksen om adskillelse ved indkvartering i asylsystemet – ”Instrukskommissionen” (2020-2021)

Sidst opdateret: 01. marts 2023