Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2004

Født i 1956, dommer i Højesteret fra 2004

Sprogofficer (russisk) 1975-77
Cand. jur. 1978-83

Tjenstgørende som reserveofficer, Høvelte Kaserne 1977-78
Ansat i Justitsministeriet 1983-2000
Statsadvokat ved Rigsadvokaten 2000-04

Andre hverv m.m.

Næstformand for Arbejdsretten
Medlem af Straffelovrådet
Medlem af bestyrelsen i Dansk Kriminalistforening

Sidst opdateret: 30. september 2022