Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Dommer i Højesteret fra 2021

Født 13. november 1974

Cand.jur. (Aarhus Universitet) 2002
Uddannelse i Retorik, Kommunikation og Formidling (Aarhus Universitet) 2002

Fuldmægtig hos Statsforvaltningen Nordjylland 2002-2005
Undervisningsassistent i Familie- og Arveret, Strafferet og Straffeproces samt Ret og Samfund ved Aarhus Universitet 2005
Dommerfuldmægtig ved Retten i Herning 2006
Dommerfuldmægtig og konstitueret retsassessor ved Retten i Aarhus 2007-2012
Dommerfuldmægtig ved Vestre Landsret 2012-2013
Konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret 2013-2014
Dommerfuldmægtig og konstitueret retsassessor ved Retten i Randers 2014
Dommer ved Retten i Horsens 2014-2015
Landsdommer ved Vestre Landsret 2015-2021

Andre hverv

Formand for Ligebehandlingsnævnet 2016-2021
Medlem af bestyrelsen for Den Danske Dommerforening 2023-
Kontaktperson i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Superior Courts Network (SCN) 2023-
Næstformand i Arbejdsretten 2024-
Suppleant for formanden for Procesbevillingsnævnet 2024-

Sidst opdateret: 10. januar 2024