Gå til sidens indhold

Højesteret

25 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling

Ikke fri adgang til internettet under varetægtsfængsling i surrogat på psykiatrisk afdeling

20 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend

Der kunne ikke fastsættes samvær hver weekend, da forældrene ikke var enige om det, og da der ikke var særlige grunde til det

19 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Fastsættelse af frist for maksimal totaldeposition af ammoniak

Frist for at overholde krav om husdyrbrugs maksimale totaldeposition af ammoniak beregnet fra etableringen af et staldanlæg

19 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke adgang til prøvelse af udvisningsafgørelser

Der var ikke grundlag for at se bort fra de tidsmæssige betingelser for prøvelse af udvisningsafgørelser

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for skade forvoldt af ”ukendt” køretøj

Erstatningspligt over for skadelidte, da det skadevoldende køretøj måtte anses for ”ukendt”

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlænding løsladt da varetægtsfængsling ikke længere var proportionalt

Det var ikke proportionalt fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist ved dom og skulle udsendes til Libanon

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ingen frist for afslutning af undersøgelse om udlevering

Der var ikke hjemmel for domstolene til at fastsætte en frist for Rigsadvokatens afslutning af en undersøgelse om udlevering

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Kommanditister beskattet som følge af frigørelse fra gæld

Kommanditister skulle beskattes af gevinst i det indkomstår, hvor kommanditselskabets gevinst ved gældsfrigørelse blev realiseret

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Rettergangsfejl i straffesag medførte ikke hjemvisning

Straffesag med påstand om udvisning skulle ikke gå om, selv om tiltalte var blevet afhørt via video

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Højesteret har truffet to afgørelser om beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om forbrugerkøb på hjemmesider med samtidig indgåelse af abonnementsaftale kunne ankes til Højesteret

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om driftsomkostningsfradrag for finansieringsudgifter skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans