Gå til sidens indhold

Højesteret

31 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Straf for ulovlig import og salg af hunde

Fængselsstraf for ulovlig import og salg af hunde samt udløsning af reststraf

25 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Barn havde ikke erhvervet dansk statsborgerskab i kraft af sæddonor

Barn født af udenlandsk mor havde ikke erhvervet dansk indfødsret som følge af, at sæddonoren havde dansk statsborgerskab

24 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver skulle beskattes af anpartsselskabs udlån

Lån fra et anpartsselskab til eneanpartshaverens kæreste skulle anses for et indirekte lån ydet til eneanpartshaveren selv

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Status i konkursordenen for krav på fastholdelsesbonus

Medarbejderes krav på fastholdelsesbonus havde ikke status som massekrav

23 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Dansk værneting for fogedsag om aflysning af udlæg på fast ejendom

Fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af aflysning af udlæg på fast ejendom i Danmark kunne anlægges ved ejendommens værneting

17 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Karikaturtegning og foto af Den Lille Havfrue krænkede ikke ophavsretten

Karikaturtegning og fotografi af Den Lille Havfrue bragt i Berlingske krænkede ikke billedhuggerens arvingers ophavsret til skulpturen

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Samarbejde om koncept medførte ikke medejerskab til ”virksomhed”

Selskabet Y havde ikke medejerskab til ”virksomhed” med udvikling, salg af produkter og drift af koncept

16 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Forsvarerpålæg hjemvist med henblik på fornyet vurdering

Pålæg til forsvarer om ikke at videregive visse oplysninger til sigtede blev hjemvist, da det ikke var muligt at vurdere, om dette helt kunne opretholdes

15 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Sigtede måtte ikke overvære medsigtedes forklaringer

Sigtede kunne udelukkes fra at overvære de medsigtedes forklaringer under grundlovsforhør, fordi sagens opklaring undtagelsesvis gjorde det påkrævet

12 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om Roskildes Kommunes erstatningsansvar for ikke at imødekomme en anmodning om rykningspåtegning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fratrædelsesgodtgørelser skulle ikke nedsættes

Ikke grundlag for at lempe beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser

11 maj 2023

Domsresume

Højesteret

Tilbagelevering af vindiceret bil købt på kredit

Det kunne ikke prøves, om der skulle ske tilbagelevering af vindiceret bil til fuld og endelig afgørelse, da tidligere afgørelse i sagen var bindende