Gå til sidens indhold

Højesteret

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Udlænding løsladt da varetægtsfængsling ikke længere var proportionalt

Det var ikke proportionalt fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist ved dom og skulle udsendes til Libanon

13 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Ingen frist for afslutning af undersøgelse om udlevering

Der var ikke hjemmel for domstolene til at fastsætte en frist for Rigsadvokatens afslutning af en undersøgelse om udlevering

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Kommanditister beskattet som følge af frigørelse fra gæld

Kommanditister skulle beskattes af gevinst i det indkomstår, hvor kommanditselskabets gevinst ved gældsfrigørelse blev realiseret

04 apr 2023

Domsresume

Højesteret

Rettergangsfejl i straffesag medførte ikke hjemvisning

Straffesag med påstand om udvisning skulle ikke gå om, selv om tiltalte var blevet afhørt via video

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

Højesteret har truffet to afgørelser om beskatning af fortjeneste ved salg af bitcoins

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om forbrugerkøb på hjemmesider med samtidig indgåelse af abonnementsaftale kunne ankes til Højesteret

30 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om driftsomkostningsfradrag for finansieringsudgifter skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

29 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Henskydelse af sagsomkostningsafgørelse i en bevissikringssag kunne kæres

Fogedrettens kendelse om at henskyde sagsomkostningsafgørelsen i en bevissikringssag til en verserende krænkelsessag kunne kæres uden appeltilladelse

29 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke varetægtsfængsling af hensyn til risiko for at påvirke vidner

Der kunne ikke ske varetægtsfængsling af hensyn til risikoen for at påvirke vidner, men der kunne ske varetægtsfængsling af hensyn til retsfølelsen

28 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Udlænding løsladt efter administrativ frihedsberøvelse ud over 6 måneder

Der var ikke grundlag for fortsat at frihedsberøve en udlænding, der var udvist administrativt og skulle udsendes til Sudan

24 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner var lovlig

Mistankekravet opfyldt i forbindelse med beslaglæggelse og ransagning af mobiltelefoner

22 mar 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for efterligninger af designs forhøjet

Erstatning for efterligninger forhøjet som følge af lempelse af kravet til bevis for tabets størrelse