Gå til sidens indhold

Højesteret

15 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Om agentvirksomhed og straf for forsøg på våbenbesiddelse

Agentvirksomhed var ikke i strid med provokationsforbuddet

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Erstatning for ekspropriation blev ikke forhøjet

Erstatningen for ekspropriation blev ikke forhøjet, da ejeren ikke havde en særlig brugsværdi af ejendommen som ekspropriationen afskar ham fra at udnytte

14 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet

Omkostninger til advokatbistand ophævet i ankesag, hvor indstævnte tog bekræftende til genmæle

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om vilkår under en vikaransættelse kunne ikke ankes til Højesteret

13 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Tandskadeankenævnets krav på sagsomkostninger skulle inddrives af Gældsstyrelsen

10 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Tiltaltes forsinkelse førte til afvisning af anke

Afvisning af tiltaltes bevisanke, da tiltalte ankom ca. 15 minutter for sent til hovedforhandlingen

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af dansk indfødsret erhvervet ved svig

T blev frakendt dansk indfødsret erhvervet ved svig og straffet for dokumentfalsk og ophold i Danmark uden fornøden tilladelse

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskonto

Eneanpartshaver skulle beskattes af hævninger (lån) på mellemregningskonto

08 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Inddrivelse af fordring via Gældsstyrelsen

Ankenævn for bilers krav på sagsomkostningsbeløb (gebyr) skulle inddrives af Gældsstyrelsen

06 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

A havde ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af en ejendomsvurdering fra 2011 af hendes ejerlejlighed

03 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Villaejere havde ikke vundet hævd over kommunens tilstødende arealer

Villaejere havde ikke vundet ejendomshævd over dele af et beplantningsbælte, som de havde inddraget i deres haver i 1960’erne og 1970’erne

01 feb 2023

Domsresume

Højesteret

Tiltalte pålagt at betale sagsomkostninger ved kontraanke

Tre tiltalte, som havde kontraanket til frifindelse over for anklagemyndighedens udmålingsanke, skulle betale sagens omkostninger