Gå til sidens indhold

Højesteret

16 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Advokat afsat som ad hoc-kurator og kurator

Ad hoc-kurator og kurator afsat på grund af inhabilitet

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Banedanmark skulle ikke overtage landbrugsejendom pga. jernbaneprojekt

Betingelserne for forlods overtagelse af en landbrugsejendom på grund af et jernbane-projekt var ikke opfyldt

15 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære afvist som følge af manglende retlig interesse

Kæresag havde mistet sin aktualitet som følge af forlig i hovedsagen, uanset at der ikke derved var taget stilling til sagsomkostningsspørgsmålet

14 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Kære af landsrettens beslutning om europæisk arrestordre afvist

Landsrettens beslutning om at udstede europæiske arrestordrer kunne ikke kæres til Højesteret uden Procesbevillingsnævnets tilladelse

11 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Ikke forhøjelse af salær til beskikket advokat

Den beskikkede advokats salær blev ikke forhøjet, da tvisten foreløbig var begrænset til godkendelse af gruppesøgsmål

10 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Landsretten kunne ikke afvise sag

Sag mellem ekskærester om gyldighed af underskrevet gældsbrev kunne ikke afvises af landsretten

10 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Betegnelse af sagsøgte i domstolenes digitale sagsportal tilladt ændret

Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev tilladt ændret

09 nov 2022

Domsresume

Højesteret

2 års fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje

2 års fængsel og udvisning med indrejseforbud i 12 år for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse

07 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Ansvar for en kommune ved for lave afregningspriser

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved fastsættelse af afregningspriser til leverandør af hjemmehjælpsydelser

07 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Overbetalinger for serviceydelser måtte anses for maskeret udlodning

Overbetalinger for serviceydelser i form af bl.a. juridisk rådgivning til et selskab i Dubai måtte anses for maskeret udlodning

03 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Sag kunne afvises i landsretten

Landsretten kunne afvise sag om bortvisning af en medarbejder, da der ikke var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten

03 nov 2022

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sag om forsikringsdækning for en deformation på et moleanlæg skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans