Gå til sidens indhold

Højesteret

11 jan 2023

Domsresume

Højesteret

Udskrifter fra netværket EncroChat kunne bruges som bevis i straffesag

Udskrifter fra det krypterede netværk EncroChat, der var tilvejebragt af de franske myndigheder, kunne bruges som bevis i en straffesag om bl.a. drab

09 jan 2023

Domsresume

Højesteret

Beneficial owner-sager

Vurdering efter EU-direktiv og dobbeltbeskatningsoverenskomster af udbytter udloddet til udenlandske moderselskaber

05 jan 2023

Domsresume

Højesteret

Straffastsættelse for ulovlig våbenbesiddelse

Forhøjet straf og udvisning for bestandig for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder

05 jan 2023

Domsresume

Højesteret

Garantifond ikke forpligtet til at dække erstatningskrav

Norske yrkesskadeforsikringer kunne ikke anses for ”øvrige ansvarsforsikringer” omfattet af den danske garantifonds dækningspligt

05 jan 2023

Domsresume

Højesteret

Tvangsauktion over kolonihavehus med brugsret til havelod

Tvangsauktion af kolonihavehus med brugsret til havelod skulle respektere haveforenings vedtægter, herunder bestemmelser om venteliste og maksimalpris.

20 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var ophørt

Afgørelse om tab af aktuel og varig erhvervsevne bragte ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

20 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Betingelser for at afvise sag var ikke opfyldt

Sag kunne ikke afvises, da nyt anbringende og ny bevisførelse ikke umiddelbart kunne afvises som værende uden betydning for sagens afgørelse

16 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” i sagsportalen

Admittering af ankesag oprettet som ”Særlig anmodning” og ikke som ”Anke” i domstolenes digitale sagsportal

15 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Bødefastsættelse ved flere overtrædelser af taxiloven

Den samlede bøde for flere overtrædelser af taxiloven fastsat under anvendelse af princippet om modereret kumulation

13 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Afvisning af påstande om, at overdragelse af lejlighed var proforma

Påstande om, at overdragelsen af andelsretten til en lejlighed var proforma og alene for at undgå kreditorforfølgning, blev afvist

13 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Afslag på opholdstilladelse var gyldigt

Udlændingenævnets afslag på familiesammenføring var gyldigt

08 dec 2022

Domsresume

Højesteret

Dykkere på offshoreprojekt anset for lønmodtagere

Selskab skulle indeholde skat mv. af vederlag til dykkere, der måtte anses for lønmodtagere