Gå til sidens indhold

Højesteret

04 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Lønmodtagernes Garantifonds dækning af sagsomkostninger

Lønmodtagernes Garantifond var berettiget til at begrænse dækningen af de sagsomkostninger, som en lønmodtager ...

03 jun 2024

Domsresume

Højesteret

Bøde for beskæftigelse af udlænding uden arbejdstilladelse

Udlænding uden arbejdstilladelse måtte ved sin bistand til T anses som beskæftiget i T’s virksomhed

29 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke erstatningsansvar for forsinket kræftdiagnose

Forsinket diagnose berettigede ikke til erstatning, da patientens dødsfald ikke med den nødvendige sandsynlighed var en følge af behandlingsforsinkelsen

28 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag efter retsplejelovens § 368 a

Hjemvisning af ankesag, som landsretten havde afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a

22 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Om forældelse

Skatteministeriets krav var ikke forældet efter forældelsesloven

14 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Hemmelige lydoptagelser mv. opnået ved infiltration kunne indgå som bevis

Video- og lydoptagelser samt vidneforklaring relateret til infiltration i fængsel kunne indgå som bevis i straffesag

14 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Om forrentning af krav på sygedagpengeregres

Sygedagpengeregreskrav skulle forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 2, jf. stk. 1, 1 måned fra fremsættelse af kravene

03 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke godtgørelse af afgift på varer anvendt til produktion af spædevand

Ikke godtgørelse af afgift på varer anvendt til fremstilling af varme brugt til produktion af spædevand, da der var tale om en samlet varmeleverance

03 maj 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke retlig interesse

Landmænd have ikke retlig interesse i spørgsmålet om gyldigheden af en række regler vedrørende bl.a. beskyttelse af grundvandet i Danmark

30 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Frakendelse af indfødsret

Kvinde, der var dømt for at fremme virksomheden for Islamisk Stat, blev frakendt dansk indfødsret, men ikke udvist

30 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke afslag i købesummen ved køb af ejerlejlighed

Mangler ved badeværelse gav ikke grundlag for afslag i købesummen

25 apr 2024

Domsresume

Højesteret

Forældremyndighed overført til faren

Det var bedst for barnet, at forældremyndigheden blev overført til faren