Gå til sidens indhold

Højesteret

26 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Fradrag for lønudgifter i forbindelse med Realdanias vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter

24 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Kommunes afgørelse var ikke ugyldig

Medlem af et kommunalt udvalg var ikke inhabil ved udvalgets behandling af en ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

23 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulykke sket ved indretning af hjemmet var ikke en arbejdsskade

Ulykke ved flytning af arbejdsbord i hjemmet var ikke en arbejdsskade

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Om beskatning ved tilbagebetaling af ulovligt anpartshaverlån

Beskatning af hævninger foretaget efter tilbagebetaling af et anpartshaverlån var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Lønmodtager havde krav på godtgørelse

En gravid lønmodtager, hvis ansættelsesvilkår var blevet forringet som følge af gravidite-en, havde krav på godtgørelse

17 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Påbud om nedsættelse af takster var gyldigt

Jernbanenævnets påbud om nedsættelse af takster for ydelser, leveret af kombiterminaler var gyldigt

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Betalingspligt for anbringelse af grønlandske borgere i Danmark

Kommuneqarfik Sermersooq havde ikke pligt til at betale udgifter til anbringelse af to grønlandske borgere efter dansk straffedom

16 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulovlig frihedsberøvelse

Frihedsberøvelse af udlænding uden lovligt ophold burde ikke have fundet sted

11 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Tiltaltes egenhændige adgang til sagens materiale under hovedforhandlingen

At udlevere sagens materiale til tiltalte på en iPad under hovedforhandlingen krævede anklagemyndighedens samtykke

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes

En svensk udeblivelsesdom kunne ikke fuldbyrdes her i landet

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt

21 dec 2023

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling efter hjemrejseloven

Betingelser for fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven var opfyldt