Gå til sidens indhold

Højesteret

07 jul 2022

Domsresume

Højesteret

Kære iværksat rettidigt

Kære iværksat rettidigt ved kæremeddelelse, der blev fulgt op af egentligt kæreskrift

29 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Livstidsdømt kunne ikke prøveløslades

Det var utilrådeligt at prøveløslade D, der ikke havde medvirket til at gennemføre en retspsykiatrisk undersøgelse

28 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Betegnelse af sagsøgte i domstolenes digitale sagsportal tilladt ændret

Det selskab, der i sagsportalen var indtastet som sagsøgt, blev anset for sagsøgt i sagen, men tilladt ændret til et andet selskab

28 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Afslag på 20.000 kr. ved skjulte mangler i andelsbolig

Køber havde ikke løftet bevisbyrden for, at kendskab til mangler ved andelsbolig ville have ført til en lavere købesum end den nedsatte maksimalpris

28 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Om præjudiciel forelæggelse

Ikke forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen i sag om beslaglæggelse af bil med henblik på tredjemandskonfiskation

27 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Fogedforretning nægtet fremme

Fogedforretning nægtet fremme, da det var betænkeligt på det foreliggende grundlag

23 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Om fastsættelse af fællesstraf

Straffelovens § 61, stk. 1, eller dennes analogi kan finde anvendelse i en situation, hvor der er foretaget rettergangsskridt, før den betingede dom er ...

22 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Hjemmel til inddrivelse af danske skattekrav på Færøerne

Der var hjemmel i de færøske inddrivelsesregler til at inddrive danske skattekrav

22 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Ordning med daglig celle- og personundersøgelse var retsstridig

En ordning, der indebar daglige undersøgelser af en terrorsigtets celle og person, var retsstridig

16 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Særlig kærefrist efter databeskyttelsesloven fandt anvendelse

Særlig kærefrist efter databeskyttelsesloven fandt anvendelse, og der kunne ikke ses bort fra, at den var overskredet

13 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Beslutning om udvisning ophævet

Beslutning om at udvise T ophævet efter udlændingelovens § 50 a, stk. 2, og EMRK artikel 3

09 jun 2022

Domsresume

Højesteret

Ikke strafbar besiddelse af Loyal to Familias kendetegn

T frifundet for at have besiddet et kendetegn for den forbudte forening Loyal to Familia