Gå til sidens indhold

Højesteret

19 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Forskud på erhvervsevnetab ved modtagelse af ledighedsydelse

Skadelidt, der modtog ledighedsydelse, var ikke afskåret fra muligheden for at få udbetalt forskud på erhvervsevnetab

14 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling var ikke berettiget

Betingelserne for varetægtsfængsling var ikke opfyldt

14 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Spørgsmål om forhøjelse af salær ikke omfattet af anken

Landsrettens beslutning om salær er ikke en afgørelse, der er truffet under sagen, og kan ikke anses for omfattet af anken

12 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Godtgørelse skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob

Godtgørelse for afskedigelse i strid med forskelsbehandlingsloven skulle fastsættes på grundlag af lønnen i fleksjob

12 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Kære havde opsættende virkning

Kære af kendelse i forbuds- og påbudssag havde opsættende virkning for bestemmelsen om betaling af sagsomkostninger

06 mar 2024

Domsresume

Højesteret

Færøsk auktionslov var gyldig og indebar ikke et ekspropriativt indgreb

En lagtingslovbestemmelse, der tilsidesatte en færøsk overenskomstbestemmelse på fiskeriområdet var ikke i strid med internationale konventioner og ...

23 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Offentliggørelse af billede af terroroffer

Offentliggørelse af et billede af en kvinde dræbt ved en terrorhandling var lovlig

22 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke genoptagelse af dom om fuldbyrdelse i Danmark af udenlandsk straf

Sag om fuldbyrdelse i Danmark af fængselsstraf idømt i Frankrig skulle ikke genoptages

20 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Erstatning for mangler ved forbedringer i andelsbolig

Sælgerne af andelsbolig var erstatningsansvarlige for købers udbedringsomkostninger

19 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Regres og tilbagebetaling mulig som følge af urigtige risikooplysninger

Forsikringsselskab havde adgang til at gøre regres og kræve tilbagebetaling som følge af forsikringstagers afgivelse af urigtige risikooplysninger

15 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Varetægtsfængsling var ikke uproportional

Varetægtsfængsling længere end to tredjedele af den idømte straf var ikke i strid med proportionalitetsprincippet

13 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger

Inkassogebyr og kompensationsbeløb efter renteloven skulle ikke fratrækkes i beløb til dækning af udgifter til advokatbistand