Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Om erstatningsansvar for ledelsesmedlemmer i Eik Bank

Ledelsesmedlemmer i Eik Bank Danmark var ikke erstatningsansvarlige for bankens tab på to låneengagementer

18 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift

Der var ikke tilstrækkelig klar hjemmel til at fastholde parkeringsafgift, hvor det var dokumen-teret, at der var betalt for parkering

18 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Ikke erstatningsansvar for lang sagsbehandlingstid ved tinglysning

Domstolsstyrelsen var ikke erstatningsansvarlig for lang sagsbehandlingstid i forbindelse med indførelse af digital tinglysning

15 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Om påbud udstedt af Jernbanenævnet

Jernbanenævnets påbud om ændring af forretningsbetingelser var uberettigede

12 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Afvisningsdom var alene genstand for anke

Højesteret afviste både kæresag og ankesag angående en afvisningsdom

10 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Om ophavsret til gummistøvle

Morsø Sko Imports markedsføring af gummistøvle krænkede ikke IJH’s rettigheder til gummistøvlen RUB 1

04 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Afsoning medførte ikke, at vilkår om samfundstjeneste var overtrådt

Manglende udførelse af samfundstjeneste som følge af afsoning af straf udgjorde ikke vilkårsovertrædelse

03 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Om rettergangsfejl og udløsning af reststraf

Der var ikke begået rettergangsfejl i forbindelse med vidneafhøring af forurettede, og betingelserne for udløsning af reststraf var opfyldt

03 jun 2020

Domsresume

Højesteret

Om retlig interesse i straffekæremål

T havde ikke længere en konkret, aktuel retlig interesse i straffekæremål

29 maj 2020

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Sager om gyldigheden af en kommunal beslutning skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

29 maj 2020

Domsresume

Højesteret

Henvisning til landsretten ikke tilladt

Skattesag skulle ikke behandles af landsretten som 1. instans

29 maj 2020

Domsresume

Højesteret

Om kære af beslutning om rets- og berammelsesafgift

Ikke hjemmel til kære af byrettens beslutning om rets- og berammelsesafgift