Gå til sidens indhold

Højesteret

08 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Andelsboligforenings erstatningsansvar

Andelsboligforening var erstatningsansvarlig for bestyrelsens manglende varetagelse af sælgende andelshavers interesser

08 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Ikke grundlag for at afvise sag efter retsplejelovens § 368 a

Hjemvisning af ankesag, som landsretten havde afvist i medfør af retsplejelovens § 368 a

07 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Fængsel i 5 år for bl.a. narkotikakriminalitet og udvisning for bestandig

Forhøjet straf og udvisning for bestandig for narkotikakriminalitet og flugt som varetægtsarrestant

05 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens brug af materiale indhentet ved en kontrolundersøgelse kunne ankes til Højesteret

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Om forskerskatteordningen

SKATs årsopgørelser skulle lægges til grund ved afgørelsen af, om en skatteyder efter kildeskattelovens § 48 E ”har været skattepligtig” til Danmark

02 feb 2024

Domsresume

Højesteret

Nærmeste pårørende ved udbetaling af forsikring

Forsikringssum skulle udbetales til afdødes børn som nærmeste pårørende

30 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse

Funktion og beskyttelse som tillidsrepræsentant ved virksomhedsoverdragelse hvor gældende overenskomst var frasagt

26 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Realdania havde ret til fradrag for lønudgifter til velgørende aktiviteter

Fradrag for lønudgifter i forbindelse med Realdanias vedtægtsbestemte filantropiske uddelingsaktiviteter

24 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Kommunes afgørelse var ikke ugyldig

Medlem af et kommunalt udvalg var ikke inhabil ved udvalgets behandling af en ansøgning om midlertidig grundvandssænkning

23 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Ulykke sket ved indretning af hjemmet var ikke en arbejdsskade

Ulykke ved flytning af arbejdsbord i hjemmet var ikke en arbejdsskade

18 jan 2024

Domsresume

Højesteret

Om beskatning ved tilbagebetaling af ulovligt anpartshaverlån

Beskatning af hævninger foretaget efter tilbagebetaling af et anpartshaverlån var ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention