Gå til sidens indhold

Højesteret

11 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatning efter funktionærlovens § 3, stk. 2

Sygedagpenge, som en funktionær modtog i hele opsigelsesperio­den, kunne fra­drages i krav på erstatning ud over minimaler­stat­nin­gen

09 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om erstatning efter offererstatningsloven

Der var ikke grundlag for at lade erstatningskrav mod staten nedsætte eller bortfalde

09 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om fri proces under ankesag

Der var ikke grundlag for at meddele fri proces under ankesag i landsretten

06 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om våbenbesiddelse på bopæl og udvisning

Besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition på bopælen var ikke omfattet af straffelovens § 192 a

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

04 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav ...

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

02 dec 2019

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger ved adcitation

En adciteret havde i særlig grad givet anledning til sagsanlæg. Han blev derfor ikke tilkendt sagsomkostninger, selvom han blev frifundet i sin del af sagen.

29 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om ankebegrænsning

Anke af familierettens dom krævede tilladelse fra Procesbevillingsnævnet

27 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

Konsortieaftale indgået mellem konkurrerende virksomheder med henblik på at afgive tilbud på et udbud var i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Tilladelse til gps-observation af bil

Tilladelse til gps-observation af bil tilhørende en person, der ikke var mistænkt

26 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Om erhvervsevnetab for deltidsansat

Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne for en deltidsansat skulle tage udgangspunkt i, at skadelidte før skaden havde en fuld erhvervsevne.

19 nov 2019

Domsresume

Højesteret

Beregning af kompensation for mistet provision under ferie

Kompensation for mistet provision under ferie skulle beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående kalenderår