Gå til sidens indhold

Højesteret

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Forelæggelse for EU-Domstolen

Forelæggelse for EU-Domstolen af spørgsmål om momspligt vedrørende kontrolgebyrer for overtrædelse af parkeringsforskrifter

07 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Om valuars erstatningsansvar over for andelsboligsælgere

Sælgere af en andelslejlighed havde ikke krav mod valuar for tilbagebetaling af overpris til køberne

06 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligationer

Skattemæssig værdiansættelse af gæld i henhold til virksomhedsobligatio­ner skulle ske på andet grund­lag end obligationernes børskurs. Ikke grundlag ...

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale ...

Godtgørelse for uberettiget ophævelse af erhvervsuddannelsesaftale var ikke kompensation for en retsstridig krænkelse og var derfor skattepligtig efter...

04 feb 2020

Domsresume

Højesteret

Erstatningsansvar for skade ved arbejdsulykke

Grenaa Lossekompagni ApS var erstatningsansvarlig for den skade, som A pådrog sig ved arbejdsulykke

30 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om en spiludbyders erstatningsansvar over for en storkunde

Spiludbyder var ikke erstatningsansvarlig for storkundes tab på spil

28 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Flytning af en tjenestemands tjenestested gav ikke ret til rådighedsløn

Flytning af As tjenestested fra Tasiilaq til Nuuk kunne ikke anses for stillingsnedlæggelse, og A havde derfor ikke ret til rådighedsløn

27 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv

27 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv

23 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om sagsomkostninger i straffesag

Der var ikke grundlag for at nedsætte de sagsomkostninger til forsvarerbistand, som T var blevet pålagt at betale til statskassen

22 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om straffen for våbenbesiddelse

8 års fængsel for forsøg på besiddelse af et våbenlager og for besiddelse af en revolver på offentligt tilgængeligt sted

21 jan 2020

Domsresume

Højesteret

Om vindikation af bil mistet ved underslæb

A, der havde mistet sin bil ved underslæb, kunne kræve bilen udleveret fra den senere godtroende erhverver, B